Din personlighet styrer bilvalget

Hvordan du er som person vil ha innvirkning på hvilken bil du velger, og det betyr at den bilen du kjører sier ganske mye som deg som menneske!

Saken som ble presentert i DinSide i helgen er nokså interessant for oss bilinteresserte, og her får man en oversikt over hvilke typiske bilvalg som gjøres av de forskjellige pesonlighetstypene.

Skoda gjør det skarpt

I ett av segmentene i markedet er det høy konkurranse og da snakker vil selve ‘folkesegmentet’, og her er det Skoda som er den store vinneren. Bilen er i ferd med å bli en folkemerke, og kunnskapen om dette har man fått gjennom en undersøkelse gjennomfør av TNS Gallup. For å finne frem til informasjonen benyttet man seg av omvendt psykologi, og ved å gjøre dette lyktes man med å få de spurte til å avsløre detaljer om seg selv som det eller ville vært vanskelig å få tak i.

Anders G. Hovde, som er seniorrådgiver ved TNS Gallup, forklarer at hvis man stiller folk direkte spørsmål som går på følelser og liknende oppnår man gjøre svar som er diffuse, men omvend psykologi ble altså nøkkelen for å få ta i de nødvendige opplysningene. Ved å vise folk en rekke bilder av forskjellige biler samtidig som de ba dem om å forklare hvordan forskjellige bileiere fremstår fikk de faktisk informasjon om intervuobjekter selv. Dette gjorde man ved å vise dem bilder av biler og stille spørsmål som omhandler de samme bilmodellene som de selv eier, og dermed snakket de egentlig om seg selv – bare gjennom andre!

Fordommene florerer

Som forventet dukket det opp en rekke fordommer og for eksempel blir eierne av Audi og BMW oppfattet som hissige, de som kjører elbil har en slags kunstig samvittighet for miljøet. Eierne av Volkswagen blir oppfattet som trauste og snusfornuftige, mens de som er tilhengere av Volvo er de samme som er opptatt av sikkerhet. Men spørsmålet er allikevel om disse fordommene er korrekte?

Les svaret hos DinSide.no