Ny bilhverdag

Avgiftene rundt bilhold er blant de mange tøffe forhandlingspunktene i budsjettforhandlingene som nå pågår og dette vil få innvirkning på din hverdag.

Det er avgiftene og kostnadene rundt vår bilhverdag som er i sentrum av akkurat dette som omhandler bil, og FRP har foreslått en reduksjon i omregisteringsavgift med om trent 35% samt at de ikke ønsker at bensinavgiften skal økes etter prisveksten. Dette resulterer i at det blir billigere å kjøpe og bruke bil i Norge – noe som naturligvis passer venstre dårlig.

Reduksjonen i avgiften er gunstig, det er det ingen tvil om, og for en to år gammel passet koster det i dag 10,329 kroner å omregistrere den. Med regjeringens forslag blir den samme kostnaden kun 5,800 kroner – nesten en halvering.

Kuttet i omregisteringsavgiften vil derfor medføre at det å kjøpe seg bil naturligvis blir billigere, og dette kutter er sentralt i det man kaller for gavepakken til de norske bilistene.

Venstre akter ikke å bli overkjørt ved forhandlingsbordet og justeringen av bensinavgiften har ikke like store utslag som den nevnte omregisteringsavgiften. Her vil en billist spare om trent 100 kroner pr. år.

Venstre vil på den andre siden øke agiftene, og med det forklarer det at det skal bli billigere å kjøre de bilene som er miljøvennlige – og her er det ikke bare el-biler som gjelder. De vil heller ikke gå med på å prisjustere diesel og bensin, men de ønsker derimot å gjøre hybridbiler og biodrivstoff billigere.