Profileringen er sentral

Når men eier en bedrift er målet naturligvis å få kunder og deretter tjene penger. Men hvordan når man ut til sine potensielle kunder? Hva er det som skal til for at man klarer å erobre en kundemasse som er såpass stor at man kan skaffe seg et levebrød av det? Det er naturligvis vanskelig å gi noe konkret svar på akkurat dette ettersom det selvsagt vil varierer fra bedrift til bedrift og bransje til bransje.

At man må være synlig i det offentlige bildet er helt klart det viktigste, og da er det for mange en nødvendighet å få hjelp til å utforme reklamemateriell. Å benytte seg av profesjonelle aktører til dette kan være en betydelig kostnad, men hvis man som sagt har planer om å overleve i et tøft marked er man nødt til å være villig til å gjøre flere investeringer på dette feltet. Man skal ha hjemmesider, man skal ha Facebook-sider, man skal kanskje på Twitter og andre sosiale kanaler, men skal i avisen og kanskje i postkassen med flyers. Ja, det er mange forberedelser som må gjøres og man kan faktisk ikke regne med å holde seg i livet kun ved hjelp av ryktespredning. Det er nemlig slik at et dårlig rykte sprer seg betydelig mye raskere enn et godt rykte, så du skal ha mange fornøyde kunder før dette vil gi en avkastning for deg.

Innledningsvis kan det være greit å faktisk snakke med en markedsføringsaktør som kjenner markedet og kanskje også vurdere hvordan dine konkurrenter gjør det. Hvordan kan du slå dem i synlighet og fremstå som et bedre alternativ? Hva er x-faktoren din som de andre ikke har. Drøft gjerne med reklamebyrå hvilke virkemidler dere kan benytte dere av, og begynn gjerne i det små. Det er bedre å gjøre noe skikkelig enn å fare med harelabb over hele fjøla.