Unngå bonustap

Ikke alle er like fornøyde med å bruke penger på bilen sin, og det forstår vi godt. Men av og til må man gjøre det av ren og skjær nødvendighet, og problemet oppstår gjerne når skadene er litt for små til å ta det på forsikringen.

Altså: ingen skader er i utgangspunktet for små til å tas på forsikringen men mange vegrer seg allikevel ettersom det fører til tap av bonus. Tap av bonus fører til et forsikringen blir dyrere og over tid så vil dette kunne bli mer kostbart enn for eksempel cashe ut skaden med egne penger. Noen velger da å gå for et lite billån slik at de unngår å tappe sin egen konto helt og fullt i forbindelse med reparasjonen. Kvitter man seg med lånet forholdsvis fort vil dette være en grei løsning som over tid vil være billigere enn å betale på forsikringen med redusert bonus.

Dette er en gjengs tankegang hos mange og skader for under 20-30.000 tusen bør man i utgangspunktet vurdere betale for selv.

La oss ta et eksempel: tenkt deg til at du har en oppspart forsikringsbonus på 50%. Du skader bilen sin og velger du å bruke forsikringen er man nødt til å sammenligne bonusen både før og etter skaden hver år helt til du har nådd opp til samme bonusnivå. Dette vil skje først når du har 75% bonus på det sjette året. Det samlede tapet i denne perioden er 160% av den fulle bonusgivende årspremien på bilen din. Har du en årspremie på 20.000 kroner vil dette føre til et fremtidig tap på 32.000 kroner. Da ser man at om skaden kostet 20.000 kroner vil det derfor lønne seg å betale denne ut av egen lomme.

Ganske fascinerende, ikke sant?

Det som kan være smart å gjøre er å få taksert skaden din og deretter kontakte forsikringsselskapet. Be dem om å regne på dette for deg slik at du får tallenes klare tale. Husk at et lån i denne størrelsen kan betales ned relativt kjapt, slik at du vil komme billigere ut av det over tid.